Indeklima er CO2, temperatur, fugtighed, lufttryk, solindfald/lys, partikler og støj. MinKlimaVen hjælper os til et bedre liv. Lad os sammen gøre det usynlige synligt.

Nudging skaber et bedre indeklima
NorthTechs arbejde med MinKlimaVen

Baggrund

I Danmark opholder vi os indendørs i ca. 21 timer i døgnet. 13 af disse timer tilbringes i hjemmet. På andenpladsen – med 8 timer – kommer den tid vi tilbringer i skolen eller på arbejdspladsen. Det er samtidigt her hvor vi skal have de bedst mulige for indlæringsevne således at vi kan blive dygtige og yde vores bedste.
Vi ved alle, at indeklimaet har en enorm betydning, og at det ofte glemmes i den store sammenhæng. Vi ved til gengæld ikke altid, hvornår det er tid til at åbne et vindue eller starte udsugningen. Vi opdager det ofte alt for sent!

Om projektet / Teknikken

NorthTech ApS har besluttet sig for at levere MinKlimaVen, der skal hjælpe os med hele tiden at sørge for at vi har et godt indeklima. Den sender beskeder (farvet lys) til os, når det er tid til at ændre adfærd. Vi lancerer MinKlimaVen netop nu, fordi der nu er kommet pålidelige sensorer på markedet fra Internet of Things (IoT).
Vi har skabt et produkt, der konstant mærker på indeklima, der er så vigtigt for vores velvære og komfort. Sunde mennesker yder jo bevisligt bedre. Det klares med lidt nudging (farvet lys) fra indeklimasnifferen, når det er tid til at ændre adfærd og åbne (Rød) eller lukke et vindue (Grøn).

Du ved det godt

Det skaber altid lidt støj og uro når nogen ønsker at åbne et vindue, det behøver vel ikke være nødvendigt nu, hvor det bliver klart (rød), hvornår det skal ske. Godt indeklima må godt føles som en god leg.
De væsentligste kilder til forurening i dag er kemiske forureninger, farlige partikler og biologiske forureninger såsom skimmelsvamp. Vores indeklimasniffer kan advare os, når der er mulige forureningskilder tilstede.

Evaluering og næste skridt

Ikke alle bygninger har automatik til at skabe et godt indeklima. Vi er bevidste om, at det ofte er dyrt og svært at ændre på bygningen. Men med MinKlimaVen er det muligt at gemme sensordata, og finde dem frem igen til analyse. Vi har således et grundlag for et datadrevet beslutningsgrundlag i forbindelse med indeklima forbedringsforslag til bygningen. MinKlimaVen sender dig desuden en rapport med status på dit indeklima.

Lad os sammen gøre det usynlige synligt.