Danske lærere og elever gør deres bedste trods tung luft, dårligt indeklima og utilstrækkelig ventilation.

MinKlimaVen giver sikker viden til lærer og elever om luftkvaliteten og fortæller, når der skal luftes ud.

Det skaber sunde vaner, giver frisk luft til hovedet og styrker indlæring, koncentration og arbejdsmiljø.

MinKlimaVen
– frisk luft er ikke til diskussion

Baggrund

Danske børn bruger længere tid og er flere i klasselokalerne end nogensinde før. Så naturligvis bliver luften tyk og hovedet tungt, efterhånden som timen skrider frem. Det ved alle lærere og elever.

I 2014 viste den hidtil største undersøgelse af luftkvaliteten i 700 danske klasselokaler, at CO2-indholdet – den vigtigste indikator for indeklima – var over grænseværdien i 60% af alle de undersøgte lokaler. I hvert femte lokale var CO2-indholdet endda to til fire gange over grænseværdien.

Skidt indeklima hæmmer indlæringen

Alle ved, at det er ubehageligt at arbejde i dårligt indeklima, og det svækker også indlæringsevnen. I skoler med utilstrækkelig ventilation klarer børn sig i snit en hel karakter ringere i de nationale tests end børn i skoler med god udluftning, når alle andre faktorer regnet med.

Så der er god læring og en stor gevinst at hente i et sundt indeklima. Desværre er langt de fleste danske skoler af ældre dato, hvor moderne ventilation blot er en kostbar drøm.

Åbner man derimod vinduet, når CO2-indholdet bliver for højt, bliver luftkvalitet og koncentrationsevne hurtigt bedre. Det er en god og billig løsning, men svær at huske i hverdagen – og ønsker om frisk luft ender let i uenighed og diskussion.

Sikker viden, sunde vaner og frisk luft til hovedet

MinKlimaVen er en lille enhed, der måler luftkvaliteten i klasselokalet og fortæller lærer og elever, hvornår det er på tide at lufte ud. Det giver læreren sikker viden og et pædagogisk redskab på hånden, der skærer igennem al tvivl og giver sunde vaner.

Samtidig ved skolens ledelse besked om CO2-indhold, lufttemperatur og andre data af betydning for indeklimaet – blandt andet om partikelforurening og opløsningsmidler.

Link til Min Klima Ven

Link til Min Klima Ven